Waarom het aantal chronisch zieken jaar na jaar toeneemt


9 februari 2019

We kampen met een recordaantal langdurig zieken in ons land. Intussen zijn het er al meer dan 400 000. Dat wil zeggen dat elke dag gemiddeld 7 op 100 werknemers in België ziek thuis zitten. In vier jaar tijd is het aantal chronisch zieken met 20% gestegen. Sinds het begin van de eeuw zien we zelfs een verdubbeling.

De cijfers hebben zowel betrekking op ongevallen, fysieke aandoeningen en psychische klachten. Bij de fysieke aandoeningen zijn kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en ademhalingsziekten de grote boosdoeners.

In Vlaanderen ben je chronisch ziek als je lijdt aan ‘een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens zes maanden noodzaakt’. Vaak is een patiënt echter meerdere jaren ziek.

Daar hangt ook een prijskaartje aan vast: het uitbetalen van al die ziekte-uitkeringen kost de staat jaarlijks zo’n 5 miljard euro. De rekening van medicatie, behandeling en ziekenhuisverblijf bedraagt bijna de helft van het totale gezondheidsbudget van de Europese Unie. Wat dat voor jou persoonlijk betekent? Werknemers in de privésector betalen gemiddeld een RSZ-bijdrage van 13,07% van het brutoloon. Een groot deel daarvan gaat dus naar de uitbetaling van chronisch zieken.

Gelukkig hebben we in ons land een degelijk sociaal vangnet om op terug te vallen bij ziekte, maar echt logisch is de verdeling van die budgetten niet. Heel veel middelen gaan naar zorg en behandeling van chronisch zieken, terwijl preventie slechts 2,1% van het gezondheidsbudget vormt. En dat terwijl veel van deze ziekten kunnen worden vermeden met een gezonde levensstijl.

Vooral ongezonde voeding, onvoldoende lichaamsbeweging en roken hebben een enorme impact. Uit een Britse studie uit 2015 bleek dat wie deze drie risicofactoren combineert, zijn leven naar schatting met 23 jaar verkort. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is zo’n 40% van alle kankergevallen en 80% van type-2 diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen door het vermijden van deze risicofactoren.

Maar een deel van die risicofactoren ligt ook buiten onze controle. Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaakt luchtvervuiling jaarlijks 12 000 doden in ons land.

Ook de verschraling van de westerse landbouwgronden is zo’n factor. In maart 2003 verscheen in het medisch dossier ODE een artikel over de effecten op de aanwezigheid van mineralen en vitaminen in onze groenten en fruit.

In 1991 werd een groot wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waarin werd aangetoond dat de hoeveelheid natuurlijke, essentiële mineralen en vitaminen in bepaalde groenten en fruit doorheen de jaren sterk verminderd is. Zo zou je in 1991 tien tomaten moeten eten om dezelfde hoeveelheid koper binnen te krijgen als uit één tomaat in 1940. In 1900 bestond tarwe voor 90% uit eiwit, tegenwoordig is dat slechts 9%.

Onze landbouw is veel intensiever en maakt gebruik van kunstmest en pesticiden. Steeds meer wordt gekozen voor gewassen die de meeste opbrengst opleveren, maar niet per se de meeste voedingsstoffen bevatten.

Al jarenlang putten we zo onze landbouwgronden en de daarin aanwezige mineralen uit. Bovendien wordt door middel van pesticiden de pH-balans uit evenwicht gebracht, waardoor het vermogen van de grond om elementen te absorberen vermindert. Door een gebrek aan essentiële stoffen, nemen planten bovendien zware metalen uit de grond op, zoals aluminium, kwik en lood. Deze komen vervolgens bij ons terecht.

Lees ook: Voedingssupplementen, quatsch of niet?

Zolang er onvoldoende wordt ingezet op preventie, zal het aantal langdurig zieken alleen maar toenemen. Symptoombestrijding is immers niet genoeg. Het belang van een gezonde levensstijl mag niet worden onderschat én we moeten ons bewust zijn van de impact van onze intensieve landbouw op onze gezondheid.

Lees ook: Hoe onze maatschappij obesitas in de hand werkt

 

Bronnen:

https://www.bloovi.be/branded/ondernemen/2018/de-cijfers-over-arbeidsongeschiktheid-zijn-behoorlijk-onrustwekkend-en-toch-blijven-werknemers-en-werkgevers-het-risico-onderschatten

http://www.pure-milieutechniek.be/publicaties/DeLandbouwgrondenVantegenwoordig.pdf

 

Deel dit bericht!