Probiotica om de weerstand te versterken


15 februari 2018

De naam “probioticum” is samengesteld uit het Latijnse pro, oftewel ‘voor’, en het Griekse bios, oftewel ‘leven’. De term “probiotics” is voor het eerst gebruikt in 1953. In tegenstelling tot antibiotica werden probiotica destijds gedefinieerd als microbiële factoren die de groei van andere micro-organismen bevorderen.

De door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Voedsel- en Landbouworganisatie in 2002 vastgelegde definitie wordt inmiddels algemeen geaccepteerd als de definitie van een probioticum: “Levende micro-organismen, die wanneer in voldoende hoeveelheden toegediend, een gunstig effect hebben op de gastheer.”  (bron: wikipedia)

 

Een darmflora opbouwend probiotica preparaat kan een goede bijdrage leveren aan een gezonde darmflora. Ook hierbij is de kwaliteit van groot belang. uitgangspunt is dat de bacteriën lichaamseigen en levensvatbaar moeten zijn om daadwerkelijk een positieve bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast is het ook belangrijk dat de bacteriën maagzuurresistent zijn. Deze moeten immers het verblijf in het maagzuur en de blootstelling aan gal overleven.

Een extra bescherming biedt soms de toevoeging van een specifiek, natuurlijk koolhydratencomplex aan een probiotica preparaat; dit kan de aantasting van de bacteriën door maagzuur en gal nog meer verkleinen.

 

Deel dit bericht!